Sinds jaar en dag is Jan actief in de wereld van afvalinzameling en recycling. Als grondstoffenmanager heeft hij bij afvalinzamelaar Meerlanden enorm veel kennis en ervaring opgedaan en een wijdvertakt netwerk kunnen opbouwen. Tot onze vreugde is Jan begin deze maand als manager commerciële zaken in dienst getreden bij PLQ.