Transparantie is een cruciaal instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom kenmerkt onze dienstverlening zich door openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid. Als klant wilt u natuurlijk exact weten hoeveel kilo’s kleding en schoenen uw inzameling heeft opgeleverd. Per gewogen inzamelvoertuig draait onze geijkte weegbrug een weegbon uit. Daarop staat het netto gewicht van het ingezamelde textiel afgedrukt. U ontvangt van ons een kopie van deze weegbon. Zo kunt u precies zien hoeveel kilo het betreffende voertuig voor u heeft ingezameld en natuurlijk wat u dat financieel oplevert. De door ons opgemaakte factuur kunt u vergelijken met de weegbonnen en gebruiken ter verdere verwerking van uw eigen administratie. Transparanter kunnen wij het niet bedenken.