Medewerkers


Ons sociale karakter komt onder meer tot uitdrukking in ons werving- en selectiebeleid. Vacatures vullen wij doorgaans in met mensen uit een sociaal arbeidsinitiatief. Denk bijvoorbeeld aan langdurig werklozen, niet-westerse migranten, jongeren zonder startkwalificaties en mensen met een arbeidsbeperking.

Wij werven en selecteren juist mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, omdat wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen aan het arbeidsproces, zonder afhankelijk te hoeven zijn van een uitkering. Zij worden intensief door ons opgeleid en begeleid; op het werk, maar soms ook privé. Waar mogelijk proberen wij medewerkers zoveel mogelijk te ontzorgen en hun 'rugzakje' te verlichten, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

Dat dit principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt blijkt wel uit het feit dat veel medewerkers instromen als bijrijder en uiteindelijk doorgroeien tot chauffeur en soms ook coördinerende taken gaan vervullen. Dat is de kracht van re-integratie.